ŚNIEŻNIK
POLE WALKI
...W POWIETRZU
NA DRODZE...
broń
OPTYKA

ŚNIEŻNIK

ŚNIEŻNIK jest to zaawansowany system szkolno-treningowy zaprojektowany i wykonany przez firmę Autocomp Management Sp. z o.o. oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Wyróżniony nagrodami GRAND PRIX oraz DEFENDER podczas XIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w 2005 roku.
ŚNIEŻNIK jest stacjonarnym urządzeniem przeznaczonym do nauki, kontroli i oceny celowania z broni strzeleckiej oraz przygotowania żołnierzy do:
  • strzelań amunicją bojową na „otwartych” strzelnicach do tarcz i figur bojowych,
  • wykrywania, rozpoznawania i niszczenia celi rzeczywistych w różnym terenie (zurbanizowany, odkryty), porach doby, warunkach atmosferycznych (mgła, śnieg, deszcz, wiatr),
  • współdziałania w walce przy zastosowaniu różnych rodzajów broni i formacji,
  • reagowania żołnierzy w sytuacjach nietypowych.
Umieszczany w dowolnym pomieszczeniu zestaw treningowy składa się z:
  • układu projekcyjnego generującego realistyczne zobrazowanie 3D pola walki (np. strzelnicy bojowej) w wysokiej rozdzielczości,
  • układu śledzenia punktów celowania broni,
  • zestawu nagłaśniającego zapewniającego realistyczne odwzorowanie środowiska akustycznego,
  • stanowiska operatora, za pomocą którego prowadzone i nadzorowane są ćwiczenia,
  • jednostki centralnej opartej o komputery PC wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie realizujące poszczególne funkcje systemu,
  • egzemplarzy broni inteligentnej wyposażonej w moduły komunikacji radiowej, diody laserowe oraz układy pneumatycznego przeładowywania.
W celu zapewnienia maksymalnej wygody większość elementów systemu zabudowana jest w pojedynczej szafie montażowej. Jedynie elementy, których przestrzenne rozmieszczenie jest istotne dla działania systemu (projektory, kamery, głośniki) umieszczone są poza tą szafą. Dzięki takiemu rozwiązaniu zminimalizowana została ilość miejsca zajmowanego przez podsystem informatyczny oraz ilość kabli połączeniowych na stanowisku treningowym.
ŚNIEŻNIK w całości obsługiwany jest ze stanowiska operatora. Znajduje się tutaj aplikacja umożliwiająca konfigurowanie systemu, tworzenie, modyfikowanie i uruchamianie ćwiczeń oraz kontrolowanie pracy systemu.
Oprogramowanie zapewnia możliwość podziału dostępnego ekranu na dowolną ilość niezależnych sekcji. Każda sekcja, służąca do indywidualnego treningu pojedynczego strzelca, ma niezależnie przyporządkowane i uruchamiane ćwiczenia, dzięki czemu możliwe jest jednoczesne szkolenie wielu żołnierzy korzystających z dowolnych dostępnych rodzajów broni (na zasadach bardzo zbliżonych do strzelnic bojowych). Możliwe jest również jednoczesne szkolenie wielu żołnierzy (działających w grupie) w oparciu o pojedyncze zobrazowanie (wypełniające cały ekran) z bardziej rozbudowaną sytuacją taktyczną symulującą rzeczywiste sytuacje pola walki. Dzięki zastosowaniu rozszerzalnych mechanizmów kontrolujących przebieg ćwiczenia możliwe jest konstruowanie dowolnych (w tym również nieliniowych) wariantów rozwoju akcji.
Tworzenie bardziej rozbudowanych konfiguracji stanowisk treningowych polega w uproszczeniu na zwielokrotnieniu zestawu wizualizacji (komputer, projektor, kamera) oraz włączeniu go do sieci i odpowiednim ustawieniu parametrów pracy. Układy te poszerzają tworzone zobrazowanie dzięki czemu można uzyskać obraz panoramiczny o większej złożoności lub zwiększyć dostępną ilość indywidualnych stanowisk strzeleckich.
System działa w oparciu o platformę sprzętową PC, która zapewnia obecnie moc obliczeniową w pełni wystarczającą do realizacji wymaganych zadań. Dzięki modularnej budowie, ze standardowych elementów dostępnych na rynku, możliwe jest również łatwe serwisowanie i modernizowanie systemu.
Komputerowy systemu informatyczny stanowi zestaw współpracujących aplikacji, zawierających implementacje wszystkich modułów, działających w środowisku Windows, wraz z zestawem pomocniczych plików z danymi oraz bibliotek. Oprogramowanie systemu ŚNIEŻNIK składa się z szeregu modułów realizujących wybrane elementy całkowitej funkcjonalności. Każdy z modułów uruchomiony jest w odpowiednim węźle sieci komputerowej, gdzie realizuje wyznaczone zadania. Ze względu na identyczną funkcjonalność pojedynczych układów wizualizacji działają w nich identyczne moduły, które uruchamiane są z innym zestawem parametrów początkowych.
W oparciu o typ używanej broni, przesyłane przez nią parametry pracy oraz rejestrowaną pozycję jej wskaźnika laserowego na ekranie system na bieżąco tworzy odpowiednie krzywe balistyczne oraz analizuje ich położenie na trójwymiarowej scenie. Proces ten jest odpowiednio (zgodnie z prędkością lotu pocisku) rozciągnięty w czasie dzięki czemu odzwierciedlona jest bardzo dokładnie fizyka strzału (m.in. celowanie z wyprzedzeniem w odległe cele ruchome).
Wyniki wszystkich strzelań są przechowywane w bazie danych skąd mogą być w dowolnym momencie przywołane w celu analizy przy pomocy wbudowanych w system narzędzi.
Pomimo, iż sam system ŚNIEŻNIK jest rozwiązaniem o wysokim stopniu zaawansowania, stanowi on ponadto składową kompleksowego systemu symulacji pola walki SPARTAN.