ŚNIEŻNIK
POLE WALKI
...W POWIETRZU
NA DRODZE...
broń
OPTYKA

URZĄDZENIA systemu śnieżnik


W związku z powyższym możliwa jest implementacja systemu dedykowana dla poszczególnych warunków bojowych i stanowisk ogniowych.

W celu usystematyzowania nomenklatury systemu przyjęto następujące kryptonimy dla podsystemów: