ŚNIEŻNIK
POLE WALKI
...W POWIETRZU
NA DRODZE...
broń
OPTYKA

Symulator rg p-panc RPG-7

 

 

Symulator jest opracowany i wykonany w oparciu o broń bojową z zachowaniem funkcjonowania zespołów mechanicznych wymagających od strzelca znajomości właściwej obsługi manualnej rzeczywistego granatnika i amunicji.

Podstawowe wymiary i masa symulatora odpowiadają broni bojowej.

Komunikacja symulatora ze sterownikiem komputerowym realizowana jest bezprzewodowo przez Moduł Komunikacji Broni (MKB), który zapewnia jednocześnie zasilanie elektryczne układów elektroniki. Symulator granatnika współpracuje z celownikiem optycznym PGO-7 i odmianami. Istnieje możliwość zastosowania do symulowanego strzelania symulatora celownika nocnego PCS-5. Wówczas komunikacja ze sterownikiem komputerowym i zasilanie elektryczne realizowane są przewodowo.

Symulator zawiera zestaw wyposażenia wg standardów wojskowych. Istnieje możliwość doposażenia, wg potrzeb użytkownika po uzgodnieniu z producentem.