ŚNIEŻNIK
POLE WALKI
...W POWIETRZU
NA DRODZE...
broń
OPTYKA

Symulator 12.7 mm wkbw TOR

 

Symulator jest opracowany i wykonany w oparciu o broń bojową z zachowaniem funkcjonowania zespołów mechanicznych wymagających od strzelca znajomości właściwej obsługi manualnej rzeczywistego karabinu.

Podstawowe wymiary i masa symulatora odpowiadają broni bojowej.

Symulowany odrzut realizowany jest przez ciśnieniowy układ pneumatyczny zasilany sprężonym powietrzem przez przewód poliuretanowy, z zewnętrznego zbiornika.

Symulator karabinu współpracuje z symulatorem celownika dzienno-nocnego CWKW i symulatorem celownika LEUPOLD Mark 4 4÷14,5x50

Komunikacja ze sterownikiem komputerowym i zasilanie elektryczne realizowane są przewodowo.

Symulator zawiera zestaw wyposażenia wg standardów wojskowych. Istnieje możliwość doposażenia, wg potrzeb użytkownika po uzgodnieniu z producentem.