ŚNIEŻNIK
POLE WALKI
...W POWIETRZU
NA DRODZE...
broń
OPTYKA

Symulator 7.62 mm ukm 2000P

 

Symulator jest opracowany i wykonany w oparciu o broń bojową z zachowaniem funkcjonowania zespołów mechanicznych wymagających od strzelca znajomości właściwej obsługi manualnej rzeczywistego karabinu.

Podstawowe wymiary i masa symulatora odpowiadają broni bojowej.

Ruch mechanizmów, przeładowanie symulatora, realizowane jest przez ciśnieniowy układ pneumatyczny zasilany sprężonym powietrzem przez przewód poliuretanowy, z zewnętrznego zbiornika.

Komunikacja symulatora ze sterownikiem komputerowym realizowana jest bezprzewodowo przez Moduł Komunikacji Broni (MKB), który zapewnia jednocześnie zasilanie elektryczne układów elektroniki.

Symulator karabinu, w przypadku zastosowania oszynowania górnego, współpracuje z symulatorem celownika dzienno-nocnego CKW. Wówczas komunikacja ze sterownikiem komputerowym i zasilanie elektryczne realizowane są przewodowo. Oszynowanie umożliwia również wykorzystanie do symulowanego strzelania rzeczywistych celowników kolimatorowych i innych (wymaga uzgodnienia z producentem).

Symulator zawiera zestaw wyposażenia wg standardów wojskowych. Istnieje możliwość doposażenia, wg potrzeb użytkownika po uzgodnieniu z producentem.