ŚNIEŻNIK
POLE WALKI
...W POWIETRZU
NA DRODZE...
broń
OPTYKA

Symulator 7.62 mm km PKM

 

Symulator jest opracowany i wykonany w oparciu o broń bojową z zachowaniem funkcjonowania zespołów mechanicznych wymagających od strzelca znajomości właściwej obsługi manualnej rzeczywistego karabinu.

Podstawowe wymiary i masa symulatora odpowiadają broni bojowej.

Ruch mechanizmów, przeładowanie symulatora, realizowane jest przez ciśnieniowy układ pneumatyczny zasilany sprężonym powietrzem przez przewód poliuretanowy, z zewnętrznego zbiornika.

Komunikacja symulatora ze sterownikiem komputerowym realizowana jest bezprzewodowo przez Moduł Komunikacji Broni (MKB), który zapewnia jednocześnie zasilanie elektryczne układów elektroniki.

Symulator zawiera zestaw wyposażenia wg standardów wojskowych. Istnieje możliwość doposażenia, wg potrzeb użytkownika po uzgodnieniu z producentem.